ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot

dot


เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.


ข่าวสารจากสื่อมวลชน


โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนarticle
ตลาดน้ำวัดลำพญา ท่องเที่ยวได้น้ำไม่ท่วมตลาดน้ำวัดลำพญา ท่องเที่ยวได้น้ำไม่ท่วม

 

ตลาดน้ำวัดลำพญา สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ น้ำไม่ท่วมครับ  มีแนวกระสอบทรายทางเดินตามแนวชายเขื่อนให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก.

 

ภาพโครงการพัฒนาชุมชนลำพญาแบบยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนลำพญาแบบยั่งยืน โดยใช้กระบวนทัศน์ของชุมชน

 

เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้และการมีส่วนรวมของคนในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างบูรณาการ   โดยการสนับสนุนของ สสส.และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  (นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา)

กองอำนวยการตลาดน้ำวัดลำพญากองอำนวยการตลาดน้ำวัดลำพญาarticle

 

 

กองอำนวยการตลาดน้ำวัดลำพญาแห่งใหม่ ได้สร้างเสร็จพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ำวัดลำพญา

 คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดด้านใน

ก่อเจดีย์ทราย ปี54ประมวลภาพการก่อเจดีย์ทราย สงกรานต์วัดลำพญา ปี54 article

ประมวลภาพงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย สงกรานต์วัดลำพญา ปี 2554

เสื้อยืดครบรอบ11ปี ตลาดน้ำวัดลำพญาเสื้อยืดครบรอบ11ปี ตลาดน้ำวัดลำพญาarticle

ในวาระครบรอบ 11 ปี ตลาดน้ำวัดลำพญาได้ทำเสื้อยืดเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำฯ ออกจำหน่ายในราคาพิเศษ.

ภาพจักรยานน้ำลำพญาจักรยานน้ำลำพญาarticle

บริการใหม่ ปั่นจักรยานน้ำออกกำลังกาย ชมธรรมชาติริมน้ำท่าจีน

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (081)721-4874,(081)659-7371,(081)763-4179
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com