ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot

dot


เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.


วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย

ขอเชิญใช้บริการนวดแผนไทยจากวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา

สักการะหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต,ชมโบสถ์ 6 ประตู article
กราบนมัสการหลวงพ่อมงคลมานิมิต article
ชมโบสถ์ 6 ประตู article
ชิมอาหารขึ้นชื่อ นานาชนิด article
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด
บริการล่องเรือ-แพ ชมลำน้ำท่าจีนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (081)721-4874,(081)659-7371,(081)763-4179
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com