ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


วัดลำพญา Facebook
เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.
กุลนที โฮมลอดจ์ บ้านพัก ที่พักนักเดินทาง
บ้านไร่โฮมสเตย์ลำพญา
บ้านรังนก
เมืองรัตติยา


วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย article

คณะวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย วัดลำพญา  ภาพเตึยงนวดแผนไทย  ภาพเตึยงนวดแผนไทย

รายชื่อหมอนวดวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย  ภาพการนวดเท้า  ภาพการนวดเท้า

วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย ให้บริการ นวดเท้า นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ด้วยหมอนวดแผนไทยฝ๊มือดี
สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา article
ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (086)007-1474, (081)763-4179, (098)574-6142
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com