ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


วัดลำพญา Facebook
เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.
กุลนที โฮมลอดจ์ บ้านพัก ที่พักนักเดินทาง
บ้านไร่โฮมสเตย์ลำพญา
บ้านรังนก
เมืองรัตติยา


สักการะหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต,ชมโบสถ์ 6 ประตู article

  

        

   

เรื่องเล่าแต่เก่ามา           
           
ตอนโบสถ์ ๖ ประตู           
           
 ตามหลักโบราณกาลที่จะเรียกว่าวัดได้นั้น ต้องมีอุโบสถเอาไว้ทำกิจเฉพาะพระสงฆ์เช่น บวชพระ ทอดกฐิน สวดปาฏิโมกข์ได้ แต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่เรียกว่าวัด จะเป็นวัดขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ก็ต้องมีอุโบสถ อุโบสถนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า"โบสถ์" ชาวบ้านมักจะสับสนกันระหว่าง วิหารกับโบสถ์ วิหารคือสถานที่สร้างไว้ให้พระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีเขตแน่นอน แต่โบสถ์มีเพียงพระประธานและไว้ใช้ทำสังฆกรรมมีเขตสีมาเฉพาะเจาะจงลงไป  วัดลำพญามีอายุเกือบ ๑๕๐ ปี โบสถ์หลังแรกสร้างก่อนปีพ.ศ. ๒๔๔๐ รูปร่างทรงเดียวกับวิหารเก่า แต่หลังใหม่สร้างในปีพ.ศ.๒๔๙๔ ก็เกือบ๖๐ปีแล้ว ตามปกติโบสถ์ทุกหลังที่อยู่ริมแม่น้ำจะหันหน้าลงแม่น้ำ เหตุผลคือเมื่อก่อนคนใช้การสัญจรทางเรือ พอขึ้นจากเรือก็ตรงเข้าประตูโบสถ์  แต่โบสถ์วัดลำพญา"หนึ่งเดียวในแผ่นดิน"สร้างขนานกับลำน้ำนครชัยศรี  เหตุผลเพราะหลวงพ่อพระครูสุวัตติธรรมประภาสเสี่ยงทายเพื่อที่จะหันหน้าโบสถ์หลังใหม่ลงแม่น้ำ แต่ผลการเสี่ยงทายล้มเหลวไม่สามารถจะหันพระพักตร์พระประธานคือหลวงพ่อมงคลมาลานิมิตลงทางแม่น้ำได้ จึงสร้างทับที่เดิม และเป็นเหตุให้โบสถ์วัดลำพญามี ๖ ประตู ๔ ทิศ  ปกติโบสถ์ทั่วไปอาจมีประตูหน้า ๑-๒ หรือ๓ ประตู ด้านหลังมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ความเหมาะสม แต่โบสถ์หนึ่งเดียวแห่งนี้มี ๖ ประตู ๔ ทิศ ประตูด้านหน้าด้านหลังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก แต่กลับมีประตูด้านข้างนี่แหละแปลก  ถ้าโบสถ์มี ๓ มุกหรือ ๔ มุกก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่โบสถ์ที่นี่แปลก ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถหันหน้าลงแม่น้ำได้ จึงต้องเจาะประตูลงสู่แม่น้ำ ประตูหน้าส่วนมากนาคจะใช้เข้าไปบวช ประตูข้างลงแม่น้ำชาวบ้านใช้เข้า-ออก ประตูด้านหลังสำหรับพระสงฆ์ใช้เวลาเข้าโบสถ์ แต่ปัจจุบันประตูด้านหลังปิดตายแล้วเพราะไม่มีใครใช้งาน ความแปลกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว วันนี้ไม่เล่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวจุกอกแย่ เพราะต่อไปจะไม่มีใครรู้เรื่องราว           
และความหมายของผู้สร้าง  ถ้าอ่านแล้วต้องไปดูให้เห็นกับตานะ ไม่ไปไม่ได้แล้วนะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญาทุกท่าน           
           
           
ผู้เล่าเรื่อง นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพญา)     

 

หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต   หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต   หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต

ภายในโบสถ์วัดลำพญาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อมงคลมานิมิต

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 1.70 แมตร หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร เล่าสืบกันมาว่าองค์เดิมเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาแลงขนาดเล็ก มีผู้พบอยู่กลางทุ่งนาหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่กรุงเทพฯ ประมาณปี พ.ศ.2400 จึงอัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถวัดลำพญา พอกปูนทับไว้ดังที่เห็นในปัจจุบัน เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้


  

หุ่นเสมือนหลวงพ่อจำเนียร พระครูสุวัตถิธรรมประภาส อดีตเจ้าอาวาสชื่อดังของวัดลำพญา

ประวัติพอสังเขป
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพญา รูปที่ 5  (1 พ.ค. 2483 - 12 ส.ค. 2532)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางเลน    (20 ก.ย. 2519 - 12 ส.ค. 2532)

 

 

 
สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา

กราบนมัสการหลวงพ่อมงคลมานิมิต article
ชมโบสถ์ 6 ประตู article
ชิมอาหารขึ้นชื่อ นานาชนิด article
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด
บริการล่องเรือ-แพ ชมลำน้ำท่าจีน
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (086)007-1474, (081)763-4179, (098)574-6142
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com