ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


วัดลำพญา Facebook
เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส.
กุลนที โฮมลอดจ์ บ้านพัก ที่พักนักเดินทาง
บ้านไร่โฮมสเตย์ลำพญา
บ้านรังนก
เมืองรัตติยา


กราบนมัสการหลวงพ่อมงคลมานิมิต article

 

 

 

 

   
 

ภายในโบสถ์วัดลำพญาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อมงคลมานิมิต

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 1.70 แมตร หน้าตักกว้าง 1.30 เมตร เล่าสืบกันมาว่าองค์เดิมเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาแลงขนาดเล็ก มีผู้พบอยู่กลางทุ่งนาหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่กรุงเทพฯ ประมาณปี พ.ศ.2400 จึงอัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถวัดลำพญา พอกปูนทับไว้ดังที่เห็นในปัจจุบัน เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้


  หลวงพ่อจำเนียร
 

หุ่นเสมือนหลวงพ่อจำเนียร พระครูสุวัตถิธรรมประภาส อดีตเจ้าอาวาสชื่อดังของวัดลำพญา

 

ประวัติพอสังเขป
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพญา รูปที่ 5  (1 พ.ค. 2483 - 12 ส.ค. 2532)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางเลน    (20 ก.ย. 2519 - 12 ส.ค. 2532)

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา

สักการะหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต,ชมโบสถ์ 6 ประตู article
ชมโบสถ์ 6 ประตู article
ชิมอาหารขึ้นชื่อ นานาชนิด article
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด
บริการล่องเรือ-แพ ชมลำน้ำท่าจีน
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (086)007-1474, (081)763-4179, (098)574-6142
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com