ReadyPlanet.com


สารเคมีเป็นสสารวัตถุ


 สารเคมีเป็นสสารวัตถุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากกระบวนการเคมีอาทิสารประกอบเคมีคือสถานที่ประกอบด้วยธาตุเคมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปผสมทางเคมีที่อัตราส่วนที่แน่นอนถ้าใครมีประสาทสารที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเคมีได้อีกเพราะอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนโคจรรอบจุดศูนย์กลางที่เรียกว่านิวเคลียสประกอบโปรตอนและนิวตรอนโมเลกุลเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสารประกอบที่ยังมีคุณสมบัติของสารเดิมอยู่ไอออนเป็นอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่สูญเสียประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออนหรือเพิ่มไอออนอิเล็กตรอนกูจะคุยกับใครปฏิกิริยาที่มีการที่สสาร 12 หรือมากกว่าประหยัด

bit.ly/3FIUA5Iผู้ตั้งกระทู้ Covid19com (Covidsunthong-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-10-11 00:55:47


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.