ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


เทศบาลตำบลลำพญา
อบต.ลำพญา
สสส. ยินดีต้อนรับ

 

                        ตลาดน้ำวัดลำพญาเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี(แม่น้ำท่าจีน)อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาทีก็ถึงแล้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำ รวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวแหวกว่ายรอนักท่องเที่ยวดินทางมาสัมผัส  ตลอดเส้นทางเมื่อท่านเดินทางเข้าสู่เขตอำเภอบางเลน ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี  จากสองฝั่งถนนเป็นทุ่งนา ไร่ สวนที่เรียงรายสลับกันไป บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในระแวกนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้ เมื่อเดินทางถึงตลาดน้ำวัดลำพญาความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสได้นอกจากบรรยากาศของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นแล้วยังมีรอยยิ้มของผู้คนที่เดินผ่านไปมาและบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักเป็นกันเองของแม่ค้าจำนวนมากที่ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนชายแม่น้ำและในแพทางเดินตลอดริมแม่น้ำหน้าวัดลำพญา.   


วันเวลาเปิดให้บริการ
  

 ป้ายตลาดน้ำวัดลำพญาวัดลำพญา หลวงพ่อมงคลมาลานิมิตกิจกรรมตลาดน้ำวัดลำพญา

สถานที่ท่องเที่ยวในตลาดน้ำวัดลำพญา
โบสถ์ 6 ประตู

สักการะหลวงพ่อมงคลมาลานิมิต,ชมโบสถ์ 6 ประตู icon

สักการะหลวงพ่อมงคลมานิมิต ชมโบสถ์ 6 ประตู

More...
หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต

กราบนมัสการหลวงพ่อมงคลมานิมิต icon

กราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อมงคลมานิมิต"    

More...
โบสถ์6ประตู

ชมโบสถ์ 6 ประตู icon

ชมโบสถ์ 6 ประตู

More...


ชิมอาหารขึ้นชื่อ นานาชนิด icon

เชิญเลือกชิม อาหารคาว-หวาน นานาชนิด ตั้งขายอยู่บริเวณชายเขื่อนและในแพของตลาดน้ำวัดลำพญา

More...


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา

เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา

More...


ทำบุญให้อาหารปลา นานา ชนิด

ทำบุญให้อาหารปลา นานาชนิด

More...


บริการล่องเรือ-แพ ชมลำน้ำท่าจีน
More...


วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย

ตลาดน้ำเรามีบริการนวดแผนไทยให้บริการ โดยหมอนวดฝีมือดีจากวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย 

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ตลาดน้ำวัดลำพญา
ที่อยู่ :  วัดลำพญา ตำบล:  ลำพญา อำเภอ : บางเลน
จังหวัด :นครปฐม      รหัสไปรษณีย์ : 73130
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  (034)967-084      มือถือ :  (081)721-4874,(081)659-7371,(081)763-4179
อีเมล : t_sk118@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.lumphaya.com